struna tražilica

image shadow

bioulje

tekući produkt i homogena smjesa organskih sastojaka i vode koja nastaje tijekom pirolize drva

drvna tehnologija

bjeljika

dio drva koji čine vanjski slojevi drva bliže kori

drvna tehnologija

blagovaonička stolica

stolica namijenjena sjedenju u blagovaonicama

drvna tehnologija

blagovaonički stol

stol namijenjen jedenju u blagovaonicama

drvna tehnologija

blanjalica

stroj za ravnanje površine drva odvajanjem strugotine s površine obratka

drvna tehnologija

blanjanje drva

obradba drva pravocrtnim gibanjem alata ili obratka uz odvajanje strugotine ručnim alatima ili strojevima radi postizanja glatke ravne, zakrivljene ili oblikovane površine ili određene debljine obratka

drvna tehnologija

blanjevina

usitnjeno drvo koje nastaje pri blanjanju drva

drvna tehnologija

blistača

piljena građa kojoj na poprečnome presjeku tangenta na godove s njezinom širom plohom tvori kut od 60° do 90° 

drvna tehnologija

blokiranje

neželjeno prianjanje dviju lakiranih površina

drvna tehnologija

bočna stranica

okomita ili nakošena lijeva ili desna bočna strana komada namještaja

drvna tehnologija