struna tražilica

image shadow

tiofen

aromatski peteročlani heterociklički spoj s jednim atomom sumpora u prstenu

kemija

titracija po Kjeldahlu

treći stupanj Kjeldahlova postupka tijekom kojega se natrijevim karbonatom provodi titracija amonijaka otopljenoga u zasićenoj otopini borne kiseline

kemija

tlačna konstanta ravnoteže

fizikalna veličina koja opisuje stanje kemijske ravnoteže u plinskoj smjesi

kemija

tlačno filtriranje

filtriranje u kojemu je tlak iznad filtarskoga medija veći od atmosferskoga tlaka

kemija

tlak filtriranja

tlak kojim se svladava otpor filtarskoga kolača

kemija

tlak para

tlak plina u ravnoteži s tekućinom pri stalnoj temperaturi

kemija

tolil

jednovalentna organska aromatska skupina izvedena iz molekule toluena oduzimanjem jednoga vodikova atoma iz para-položaja benzenskoga prstena

kemija

toluen

organski spoj molekulske formule C6H5CH3, sustavnoga imena metilbenzen

kemija

toplina

način izmjene energije između dvaju sustava različitih temperatura

kemija

toplinski kapacitet

energija koju je kao toplinu potrebno dovesti sustavu da bi se temperatura povisila za 1 K

kemija