struna tražilica

image shadow

pirimidin

izomer diazina s dušikovim atomima na položajima 1 i 3 šesteročlanoga prstena

kemija

pirofor

tvar koja u usitnjenome stanju već na sobnoj temperaturi burno reagira s kisikom iz zraka

kemija

piroforan

koji u usitnjenome stanju već na sobnoj temperaturi burno reagira s kisikom iz zraka

kemija

pirofornost

svojstvo tvari da u usitnjenome stanju već na sobnoj temperaturi burno reagira s kisikom iz zraka

kemija

pirogeni katalizator

katalizator koji je samozapaljiv u dodiru sa zrakom

kemija

pirogrožđana kiselina

najjednostavnija alfa-keto-kiselina sustavnoga imena 2-oksopropanonska kiselina

kemija

pirol

aromatski peteročlani heterociklički spoj s jednim atomom dušika u prstenu, molekulske formule C4H5N

kemija

piruvati

soli i esteri pirogrožđane kiseline

kemija

pivalati

soli i esteri pivalinske kiseline

kemija

pivalinska kiselina

kemijski spoj sustavnoga imena 2,2-dimetilpropanska kiselina

kemija