struna tražilica

image shadow

ortoperjodat

anion ortoperjodne kiseline sustavnoga imena heksaoksojodat(5‒)

kemija

ortoperjodati

soli ortoperjodne kiseline sustavnoga imena heksaoksojodati(5‒)

kemija

ortoperjodna kiselina

oksokiselina joda sustavnoga imena pentavodikov heksaoksojodat(5‒)

kemija

osjetljiv na zrak

svojstvo koje opisuje sklonost kemijskih tvari reakciji sa sastojcima zraka

kemija

osmotski tlak

povišenje tlaka potrebno da se održi ravnoteža između otopine i čistoga otapala razdvojenih membranom propusnom samo za molekule otapala

kemija

osnovni kliznoosovinski sklop

sklop za dinamičko brtvljenje koji čine sustav opruga i dva međusobno kližuća prstena, od kojih je jedan učvršćen i zabrtvljen na nepomično kućište, a drugi na rotirajuću osovinu

kemija

oštrilo za bušače čepova

metalno oštrilo konusna oblika s ugrađenim pokretnim oštračem bušača čepova

kemija

otplinjavanje

uklanjanje otopljenih plinova iz pokretne kromatografske faze

kemija

otpor filtarskoga kolača

fizikalna veličina koja opisuje silu koja se suprotstavlja strujenju suspenzije koja se filtrira

kemija

otvoreni metalni prsten sa šipkom

metalni laboratorijski pribor načinjen od otvorenoga prstena i radijalne šipke postavljene nasuprot otvorenoga dijela prstena

kemija