struna tražilica

image shadow

metoksimetil

alkilna skupina izvedena iz dimetil-etera

kemija

mezo-spoj

naziv akiralnoga člana niza dijastereoizomera koji sadržava jedan ili više kiralnih članova

kemija

mezorazina kemijskoga inženjerstva

područje djelovanja kemijskoga inženjerstva koje obuhvaća opremu i procesne jedinice

kemija

miješana Claisenova kondenzacija

stvaranje ugljik-ugljik veze kondenzacijskom reakcijom, u prisutnosti jake baze, estera koji ne može tvoriti enolat i drugoga karbonilnog spoja koji može tvoriti enolat, pri čemu nastaje beta-diketon

kemija

mikrocentrifuga

laboratorijski uređaj kojim se odjeljuju heterogene tekuće smjese obujma od 0,2 do 2 mL

kemija

mikrofiltriranje

membransko filtriranje kojim se odjeljuju čestice veličine od 0,5 do 0,1 μm

kemija

mikromotori

čestice mikrometarskih veličina koje mogu samostalno mehanički djelovati u tekućinama

kemija

mikrorazina kemijskoga inženjerstva

područje djelovanja kemijskoga inženjerstva koje proučava ravnotežna i dinamička svojstva molekula i mikroagregata

kemija

Millsova projekcija

projekcija formule monosaharida u kojoj je glavni poluacetalni prsten nacrtan u ravnini papira, pri čemu se veze koje označuju supstituente ispod ravnine prikazuju crtkanim klinom, a veze iznad ravnine ispunjenim klinom

kemija

mineralne kiseline

jake anorganske kiseline koje se dobivaju iz jednoga ili više anorganskih spojeva sadržanih u mineralima

kemija