struna tražilica

image shadow

furan

aromatski peteročlani heterociklički spoj s jednim atomom kisika u prstenu, molekulske formule C4H4O

kemija

fuzijski atom

atom kondenziranoga prstenastog sustava koji je zajednički najmanje dvama prstenovima

kemija