struna tražilica

image shadow

dihidrogenarsenati

soli arsenske kiseline sustavnoga imena dihidrogentetraoksoarsenati(1‒)

kemija

dihidrogenfosfat

anion fosforne kiseline nastao disocijacijom u prvome stupnju

kemija

dihidrogenfosfati

soli fosforne kiseline sustavnoga imena dihidrogentetraoksofosfati(1‒)

kemija

dijatomejska zemlja

silicijska sedimentna stijena koja se pojavljuje u prirodi i koja se lagano usitnjava u bijeli ili gotovo bijeli prah

kemija

dimetil-eter

najjednostavniji eter sustavnoga imena metoksimetan

kemija

dinamičko brtvljenje

međusobno brtvljenje pokretnoga i nepokretnoga strojnog elementa

kemija

diradikaloidi

molekule, atomi ili ioni s parnim brojem nesparenih elektrona i dvama radikalskim središtima koja se ponašaju ovisno jedan o drugome

kemija

diskonekcija

misaoni postupak rastavljanja određene kemijske veze u procesu retrosinteze

kemija

disocijacija

proces pri kojemu se jedna molekulska jedinka rastavlja na najmanje dvije

kemija

disproporcioniranje

kemijska promjena u kojoj kemijske vrste istoga oksidacijskog stanja međusobno reagiraju i daju jednu kemijsku vrstu nižega oksidacijskog stanja i jednu kemijsku vrstu višega oksidacijskog stanja

kemija