struna tražilica

image shadow

borovi hidridi

spojevi bora i vodika

kemija

bromat

anion bromne kiseline sustavnoga imena trioksobromat(1‒)

kemija

bromati

soli bromne kiseline sustavnoga imena trioksobromati(1‒)

kemija

bromna kiselina

oksokiselina broma sustavnoga imena vodikov trioksobromat

kemija

brtvena mast

sredstvo za privremeno brtvljenje i podmazivanje staklenih spojeva

kemija

brtvena pletenica

pleteni polimerni materijal impregniran grafitom ili polimernim materijalom koji se upotrebljava za brtvljenje pokretnih i nepokretnih strojnih spojeva

kemija

brtveni tlak

tlak pod kojim se nalazi zaporna tekućina u dvostrukoj kliznoosovinskoj brtvenici

kemija

brza kromatografija u stupcu

tekućinska kromatografija u stupcu u kojoj se eluens propušta pod povišenim tlakom zraka

kemija

brzina kemijske reakcije

infinitezimalna promjena dosega kemijske reakcije u određenome vremenu podijeljena s volumenom reakcijske smjese

kemija

brzina nastajanja produkta

promjena množinske koncentracije produkta s vremenom

kemija