struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

resenzitizacija

obnova stanične sposobnosti na odgovor

temeljne medicinske znanosti

respiracijske smetnje

smetnje pri disanju koje se pojavljuju kao nuspojava

temeljne medicinske znanosti

retrobulbarna primjena

primjena lijeka u području iza očne jabučice

temeljne medicinske znanosti

retrospektivna studija

studija koja uspoređuje zastupljenost izloženosti mogućemu uzroku pojave u ispitnoj i kontrolnoj skupini u prošlosti

temeljne medicinske znanosti

reverzibilni inhibitor kolinesteraze

inhibitor kolinesteraze koji onemogućuje djelovanje acetilkolinesteraze u trajanju od nekoliko minuta do nekoliko sati

temeljne medicinske znanosti

reverzibilni kompetitivni antagonist

antagonist koji se natječe s agonistom za vezno mjesto na receptoru i ima privremeni povratni učinak

temeljne medicinske znanosti

rezerpin

lijek za liječenje visokoga krvnog tlaka koji djeluje sprečavanjem fiziološkoga otpuštanja noradrenalina, dopamina i serotonina u središnjemu i perifernome živčanom sustavu

temeljne medicinske znanosti

rifampicin

antituberkulotik baktericidnoga ili bakteriostatskoga učinka ovisnoga o koncentraciji koji se obvezno kombinira s više antituberkulotika

temeljne medicinske znanosti

rijetke bolesti

bolesti kojima je zajedničko obilježje malen broj oboljelih unutar određene populacije u određenome razdoblju ili u određenome trenutku

rizik primjene lijeka

rizik za zdravlje bolesnika, stanovništvo ili okoliš povezan s kakvoćom, sigurnošću primjene ili djelotvornošću lijeka

temeljne medicinske znanosti