struna tražilica

image shadow

pjena za rodnicu

pjena koja se primjenjuje u rodnici kako bi se ostvario lokalni učinak

temeljne medicinske znanosti

placebo

tvar, postupak ili zahvat koji nema učinak na stanje za koje se primjenjuje

temeljne medicinske znanosti

placebo u kliničkome pokusu

nedjelatna, inertna tvar pripremljena tako da bude u svim svojstvima jednaka ili što sličnija aktivnoj ispitivanoj tvari

temeljne medicinske znanosti

placebo-reaktor

osoba koja pokazuje promjene fizičkoga, organskoga ili mentalnoga stanja nakon uzimanja placeba

temeljne medicinske znanosti

placebo-učinak

promjene pacijentova stanja nakon primjene placeba koje su rezultat pacijentove samosugestije da mu lijek pomaže

temeljne medicinske znanosti

plan upravljanja rizikom

temeljit opis sustava upravljanja rizikom povezanoga s primjenom lijeka

temeljne medicinske znanosti

plin za disperziju za injekciju

sterilni pripravak koji se sastoji od plina koji je potrebno raspršiti u pripremljenoj tekućini za primjenu injekcijom

temeljne medicinske znanosti

plin za dispreziju za infuziju

sterilni pripravak koji se sastoji od plina koji je potrebno raspršiti u pripremljenoj tekućini za primjenu infuzijom

temeljne medicinske znanosti

podražljivost

sposobnost primanja odgovarajućega podražaja i fiziološkoga odgovora na njega

temeljne medicinske znanosti

podtip receptora

vrsta određenoga tipa receptora u određenome tkivu koji posreduje određenu vrstu farmakološkoga odgovora

temeljne medicinske znanosti