struna tražilica

image shadow

nocebo-učinak

negativne promjene pacijentova stanja koje su posljedica negativnih očekivanja ili pacijentova psihičkoga stanja pri primjeni lijeka ili postupka

temeljne medicinske znanosti

nomenklatura receptora

sustav identifikacije, karakterizacije i nazivlja receptora

temeljne medicinske znanosti

noradrenalinski prijenosnik

bjelančevina koja unosi noradrenalin i slične molekule u presinapsni živčani završetak iz sinapsnoga rascjepa

temeljne medicinske znanosti

noradrenergični

koji je povezan sa stvaranjem, otpuštanjem, prijenosom ili djelovanjem noradrenalina

temeljne medicinske znanosti

nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Europskoj uniji koja ima odobrenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode ili Europske komisije za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj

temeljne medicinske znanosti

nukleozidni/nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze

antiretrovirusni lijekovi koji kompetitivno inhibiraju reverznu transkriptazu HIV-a 1 ugrađujući se u rastući lanac virusnoga DNK-a, pri čemu dolazi do prijevremenoga završetka lanca zbog inhibicije povezivanja s nadolazećim nukleotidom

temeljne medicinske znanosti

nulta hipoteza

hipoteza koja pretpostavlja da ne postoji statistički bitna razlika između ispitivanih skupina

temeljne medicinske znanosti

nuspojava lijeka

štetna i neželjena reakcija na lijek

temeljne medicinske znanosti

nuspojava tipa A

nuspojava koja se pojavljuje kao posljedica farmakološkoga učinka primijenjenoga lijeka, predvidljiva je i ovisi o dozi

nuspojava tipa B

nuspojava koja je neovisna o osnovnome farmakološkom učinku, neočekivana je i nije ovisna o dozi

temeljne medicinske znanosti