struna tražilica

image shadow

kokancerogen

kemijska tvar koja povećava učinak genotoksičnih kancerogena

temeljne medicinske znanosti

kolin

spoj koji u sastavu fosfolipida sudjeluje u izgradnji i funkciji staničnih membrana, omogućuje sintezu acetilkolina te u brojnim tjelesnim metaboličkim procesima služi kao izvor metilnih skupina

temeljne medicinske znanosti

kolin-acetiltransferaza

enzim koji katalizira sintezu acetilkolina u citoplazmi iz acetil-koenzima A i kolina

temeljne medicinske znanosti

kolinergični

koji je povezan sa stvaranjem, otpuštanjem, prijenosom ili djelovanjem acetilkolina

temeljne medicinske znanosti

kolinergični receptor

membranski receptor s pomoću kojega acetilkolin ili izravni kolinomimetici ostvaruju učinke na ciljnim tkivima

temeljne medicinske znanosti

kolinesteraza

enzim koji katalizira razgradnju kolinskih estera

temeljne medicinske znanosti

kolinomimetički alkaloid

prirodni biljni tercijarni amin koji djeluje kao izravni kolinomimetik

temeljne medicinske znanosti

kolinomimetički učinak

neposredni učinak kolinomimetika na ciljno tkivo

temeljne medicinske znanosti

kolinski esteri

esteri koji sadržavaju kolin čiji se sintezni oblici primjenjuju u liječenju kao izravni kolinomimetici

temeljne medicinske znanosti

kolinski prijenosnik

bjelančevina koja posreduje ulazak kolina u stanicu iz izvanstanične tekućine

temeljne medicinske znanosti