struna tražilica

image shadow

fosforilirani enzim

enzim koji nastaje hidrolizom nakon vezanja organofosfata na aktivno mjesto enzima s izrazito stabilnom kovalentnom vezom koja se u vodi raskida stotinama sati

temeljne medicinske znanosti

foskarnet

antivirusni lijek protiv virusa humane imunodeficijencije, virusa Herpes simplex, virusa Varicella zoster i citomegalovirusa

temeljne medicinske znanosti

frakcioniranje krvi

razdvajanje četiriju osnovnih krvnih frakcija centrifugiranjem

temeljne medicinske znanosti

fungicid

protugljivični lijek koji ubija gljivice

temeljne medicinske znanosti

fungistatik

protugljivični lijek koji zaustavlja rast i razmnožavanje gljivica, ali ih ne ubija

temeljne medicinske znanosti

funkcijski biljeg

biljeg koji služi za in vitro procjenu doprinosa pojedinih enzima u metabolizmu lijeka

temeljne medicinske znanosti