struna tražilica

image shadow

analiza s namjerom liječenja

analiza podataka studije koja uključuje podatke svih ispitanika koji su prošli randomizaciju, bez obzira na to jesu li završili studiju

temeljne medicinske znanosti

analiza s namjerom liječenja

analiza podataka studije koja uključuje podatke svih ispitanika koji su prošli randomizaciju, neovisno o tome jesu li završili studiju

temeljne medicinske znanosti

analiza s obzirom na primijenjeno liječenje

analiza podataka studije u kojoj su zaključci izvedeni s obzirom na liječenje koje je stvarno bilo dodijeljeno ispitanicima

temeljne medicinske znanosti

analiza s obzirom na provedenu randomizaciju

analiza podataka studije u kojoj su zaključci izvedeni s obzirom na liječenje koje je trebalo biti dodijeljeno ispitanicima, bez obzira na stvarno provedeno liječenje

temeljne medicinske znanosti

analiza troška i koristi

analiza u kojoj se ukupni troškovi i ishodi mjere u novčanim jedinicama

temeljne medicinske znanosti

analiza troška i probitaka

analiza u kojoj jedinica ishoda obuhvaća trajanje i kvalitetu života

temeljne medicinske znanosti

analiza troška i učinkovitosti

analiza u kojoj se ishodi pojedinih intervencija mjere u identičnim prirodnim jedinicama završnoga učinka

temeljne medicinske znanosti

analiza uspoređivanja troškova

analiza koja uspoređuje troškove dvaju ili više lijekova ili zdravstvenih programa

temeljne medicinske znanosti

analog prostaglandina

lijek koji ima strukturu i učinak sličan prostaglandinu

temeljne medicinske znanosti

anatomsko-terapijsko-kemijska klasifikacija lijekova

međunarodno prihvaćena klasifikacija lijekova koji se upotrebljavaju u medicini

temeljne medicinske znanosti