struna tražilica

image shadow

izravne akcije

kratkotrajni udari ili druge ofenzivne akcije snaga za specijalne operacije kojima se osvaja, uništava, zarobljava, izvlači ili nanosi šteta radi postizanja specifičnih, jasno definiranih i često vremenski osjetljivih rezultata

sigurnosne i obrambene znanosti

izuzeća

svaka zabrana i ograničenje nacije prema njezinim vojnim snagama ili civilnim elementima pod zapovijedanjem i nadzorom NATO-a ili drukčije raspoloživi NATO-u koje ne dopušta zapovjednicima NATO-a potpuni razmještaj i uporabu tih snaga i resursa u skladu s odobrenim operativnim planom

sigurnosne i obrambene znanosti

izviđanje

misija koja se provodi radi pribavljanja informacija o aktivnostima i resursima postojećih ili potencijalnih prijetnji, radi pribavljanja informacija o učincima djelovanja vlastitih snaga te radi pribavljanja podataka o meteorološkim, hidrološkim ili geografskim značajkama određenoga područja

sigurnosne i obrambene znanosti

izvor zvuka

izvori akustičkih signala i emisije

sigurnosne i obrambene znanosti

kampanja

niz povezanih vojnih operacija koje se planiraju i provode u svrhu postizanja strategijskoga cilja u zadanom vremenu i na zemljopisnom području te koje obično uključuju pomorske, kopnene i zračne snage

sigurnosne i obrambene znanosti

katastrofa

svaki prirodni ili tehničko-tehnološki događaj koji opsegom, intenzitetom ili neočekivanošću ugrozi zdravlje ili ljudske živote, imovinu veće vrijednosti ili okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice kojega nije moguće otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela državne uprave i postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja jedinice lokalne i područne samouprave na kojem je događaj nastao, neovisno o tome je li proglašena elementarna nepogoda

sigurnosne i obrambene znanosti

knjiga ustroja

dokument kojim se zadaje dopušteni broj ljudstva i glavne opreme u postrojbi ili formaciji

sigurnosne i obrambene znanosti

lanac zapovijedanja

slijed zapovjednoga odnosa između zapovjednika na različitim razinama zapovijedanja kojim se provodi zapovijedanje od nadređenoga prema podređenomu zapovjedniku

sigurnosne i obrambene znanosti

manevar

uporaba snaga na bojištu kroz pokret kombiniran s vatrom ili vatrenim potencijalom kako bi se postigla pozicijska prednost u odnosu na neprijatelja radi ostvarenja misije

sigurnosne i obrambene znanosti

međusobna potpora

potpora koju postrojbe u djelovanju protiv neprijatelja pružaju jedna drugoj zbog dodijeljenih zadaća, položaja jedne u odnosu na drugu ili u odnosu na neprijatelja te zbog njihovih sposobnosti

sigurnosne i obrambene znanosti