struna tražilica

image shadow

koma

optička aberacija koja nastaje kada se dio svjetlosti koji prolazi sredinom optičke osi leće lomi kao kod sfere, a dio svjetlosti koji prolazi dalje od središta optičke osi leće stvara iskrivljenu sliku pa se doima da točkasti objekt fiksacije ima rep poput kometa

kliničke medicinske znanosti

kombinirana anizometropija

anizometropija kod koje je jedno oko kratkovidno, a drugo dalekovidno, uz veliku kliničku razliku u ukupnoj refrakcijskoj vrijednosti

kliničke medicinske znanosti

komitantni strabizam

strabizam kod kojega je kut škiljenja uvijek i u svim smjerovima isti bez obzira na to koje oko fiksira objekt

kliničke medicinske znanosti

komocija mrežnice

edem neurosenzorne mrežnice u području stražnjega pola i žute pjege koji je posljedica tupe ozljede oka koja prouzročuje ishemiju u vanjskim slojevima mrežnice, a očituje se kao ograničeno bjelkasto-sivo područje zadebljane mrežnice

kliničke medicinske znanosti

komplicirana katarakta

katarakta koja nastaje kao posljedica neke druge primarne očne bolesti

kliničke medicinske znanosti

kompresivna optička neuropatija

oštećenje vidnoga živca prouzročeno pritiskom na živčana vlakna na putu od očne jabučice do optičke hijazme

kliničke medicinske znanosti

konfuzija vida

senzorički poremećaj koji se pojavljuje zbog otklona jednoga oka kada vidna kora nastoji stopiti dvije potpuno različite mrežnične slike u jednu

kliničke medicinske znanosti

kongenitalni nistagmus

nistagmus koji se pojavljuje tijekom prva tri mjeseca života

kliničke medicinske znanosti

konsekutivni strabizam

strabizam kod kojega dolazi do promjene smjera otklona oka, obično nakon kirurške hiperkorekcije

kliničke medicinske znanosti

kontaktna leća

leća od umjetnoga materijala u obliku tanke ljuščice koja se stavlja na rožnicu radi poboljšanja vida ili zaštite oka

kliničke medicinske znanosti