struna tražilica

image shadow

pliocen

mlađa epoha neogenskoga perioda u kenozoičkoj eri koja je trajala od 5,333 do 2,58 milijuna godina prije sadašnjosti

geologija

plitka obradba

jasno vidljiva obradba koja plitko zadire u površinu oruđa

arheologija

pločica

sitna, tanka i izdužena izrađevina čija je dužina barem dvaput veća od širine, s više ili manje usporednim rubovima, dobivena posebnim proizvodnim postupkom

arheologija

pločica s hrptom

sitno oruđe na pločici koja je šiljasta ili tupa te joj je jedan bočni rub strmom obradbom potpuno ili djelomično obrađen s jedne ili s obiju strana

arheologija

pločica s obradbom

pločica s barem jednim rubom djelomično ili cjelovito obrađenim bilo kojom vrstom obradbe osim sitnom i strmom nakovanjskom, a koja se ne može definirati prema tipologiji D. de Soneville-Bordes i J. Perrota

arheologija

pločica s urezom

sitno oruđe na pločici s jednim malim udubljenjem ili više njih koja su međusobno odvojena

arheologija

pločica sa sitnom obradbom

pločica koja na barem jednome rubu ima neprekidnu ili djelomičnu sitnu obradbu

arheologija

plodni polumjesec

široki luk visoravni koje se poput polumjeseca pružaju od plodnih obalnih nizina Sredozemlja i Levanta do planina Zagros u iračkome dijelu Kurdistana i Arapsko-perzijskoga zaljeva

arheologija

ploha dubila

trag na dubilu ostao odstranjivanjem ivera dubila s ciljem postizanja radnoga dljetastog ruba

arheologija

plohak

dio jezgrine udarne plohe koji je ostao na odbojku, sječivu ili pločici

arheologija