struna tražilica

image shadow

musterijenska debata

rasprava između Françoisa Bordesa s jedne te Lewisa i Sally Binford s druge strane o uzrocima varijabilnosti musterijenskih litičkih skupova nalaza

arheologija

musterijenski šiljak

trokutasti šiljak, relativno tanak, šiljasta vrha, čiji obrađeni rubovi čine oštar kut

arheologija

musterijensko rezalo

oruđe na odbojku s reznim rubom nasuprotnim plohku, koji je neobrađen ili s oštećenjima od uporabe, kos ili okomit na os lomljenja

arheologija