struna tražilica

image shadow

groblje

izdvojen i uređen prostor na kojemu se nalaze grobovi

arheologija

grobnica

ozidana grobna raka ili građevina iznad razine zemlje za ukop jednoga ili više pokojnika

arheologija

grog

smrvljena i usitnjena keramika koja se dodavala u glinenu smjesu radi poboljšanja kvalitete

arheologija

gromov kamen

kameno oruđe za koje se u povijesnim razdobljima vjerovalo da je nastalo udarom groma

arheologija

grubi šiljak

šiljak trokutna ili trapezoidna presjeka na debljemu odbojku, s katkada tupim ili uporabom oštećenim vrhom te debelim, često zaobljenim plohkom

arheologija

gvano

nakupine izmeta šišmiša i ptica na otvorenome ili u špiljama