struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

podalgebra

podskup algebarske strukture koji je zatvoren na sve njezine algebarske operacije

matematika

podgraf

graf čiji su skup vrhova i skup bridova podskupovi skupa vrhova i skupa bridova zadanoga grafa

matematika

podgrupa

podskup $H$ grupe $G$ koji je i sam grupa s obzirom na restrikciju operacije grupe na skup parova elemenata iz $H$

matematika

podintegralna funkcija

funkcija koja se integrira određenim ili neodređenim integralom

matematika

područje

otvoren i povezan podskup u višedimenzijskome realnom ili kompleksnom prostoru

matematika

područje integriranja

domena podintegralne funkcije u određenome integralu

matematika

područje konvergencije

područje u kojemu konvergira niz ili red čiji članovi funkcijski ovise o točkama u tome području

matematika

podskup

skup koji se sastoji od pojedinih elemenata danoga skupa

matematika

pogreška druge vrste

uvjetna vjerojatnost da se određenim statističkim testom neće odbaciti osnovna statistička hipoteza u korist alternativne statističke hipoteze ako je alternativna hipoteza istinita

matematika

pogreška prve vrste

uvjetna vjerojatnost da će se određenim statističkim testom odbaciti osnovna statistička hipoteza u korist alternativne statističke hipoteze ako je osnovna hipoteza istinita

matematika