struna tražilica

image shadow

minimalni element skupa

element uređenoga skupa koji je manji od svakoga drugog elementa skupa s kojim je usporediv

matematika

minimalno razapinjuće stablo

razapinjuće stablo grafa čija je težina minimalna

matematika

mjera

funkcija $\mu:\Sigma\to \mathbf{R}\cup\{\infty\}$ sa $\sigma$-algebre $\Sigma$ izmjerivoga prostora $(X,\Sigma)$ u skup nenegativnih realnih brojeva, uključujući i vrijednost beskonačno koja je prebrojivo aditivna i poprima vrijednost $0$ na praznome skupu

matematika

mjera kuta

broj pridružen kutu kojim se izražava koliko ravnine kut zauzima

matematika

mjera kuta u radijanima

mjera kuta uz izabranu jedinicu jedan radijan

matematika

mjera kuta u stupnjevima

mjera kuta uz izabranu jedinicu jedan stupanj

matematika

mješoviti umnožak vektora

broj pridružen trojki vektora $x,y,z$ koji se dobije tako da se najprije pomnoži $x$ i $y$ vektorskim množenjem i tako dobiveni rezultat pomnoži se sa $z$ skalarnim množenjem

matematika

mnogokut

dio ravnine omeđen dužinama

matematika

množenik

broj koji se množi drugim brojem

matematika

množenje

aritmetička operacija u kojoj je umnožak dvaju brojeva zbroj u kojemu je svaki pribrojnik jedan od tih brojeva, a drugi broj ima značenje broja tih pribrojnika

matematika