struna tražilica

image shadow

diskriminanta polinoma

umnožak razlika korijena polinoma i konstante ovisne o koeficijentu uz najvišu potenciju polinoma

matematika

distributivnost

svojstvo $x\cdot (y+z) = (x\cdot y) + (x\cdot z)$ koje za sve argumente $x,y,z$ zadovoljava jedna binarna operacija $\cdot$ prema drugoj binarnoj operaciji $+$

matematika

divergentni niz

niz koji nema graničnu vrijednost

matematika

divergentni red

red kojemu ne konvergira niz djelomičnih zbrojeva

matematika

djelitelj

broj kojim se dijeli pri dijeljenju

matematika

djelitelj broja

cijeli broj s kojim je zadani broj djeljiv bez ostatka

matematika

djelitelj nule

element $r\neq 0$ u prstenu takav da postoji drugi element $s\neq 0$ u istome prstenu pri čemu vrijedi $r s = 0$ ili $s r = 0$

matematika

djelomični zbroj niza

zbroj prvih nekoliko članova niza

matematika

djelomični zbroj reda

zbroj konačno mnogo početnih članova reda

matematika

djeljenik

broj koji se dijeli pri dijeljenju

matematika