struna tražilica

image shadow

Borelova sigma-algebra

najmanja sigma-algebra koja sadržava sve otvorene skupove određenoga topološkog prostora

matematika

brid grafa

element skupa bridova danoga grafa

matematika

brid poliedra

dužina čiji su krajevi dva vrha poliedra i sve su njezine točke na rubu poliedra

matematika

broj

osnovni matematički pojam koji nastaje apstrahiranjem predodžbe o prebrojavanju konačnoga skupa

matematika

brojevna kružnica

jedinična kružnica sa središtem u ishodištu koordinatnoga sustava u ravnini, čijoj je svakoj točki pridružena duljina luka od točke $(1,0)$ do te točke gibajući se suprotno od kazaljke sata

matematika

brojevna osnova

broj znamenaka u položajnome brojevnom sustavu

matematika

brojevni pravac

pravac s izabranom izometrijom sa skupom realnih brojeva

matematika

brojevni sustav

sustav prema kojemu se zapisuju brojevi

matematika

brojka

zapis broja

matematika

brojnik

izraz iznad razlomačke crte u zapisu razlomka

matematika