struna tražilica

image shadow

apsolutna konvergencija

konvergencija reda kojemu su članovi apsolutne vrijednosti članova polaznoga reda

matematika

apsolutna pogreška

apsolutna vrijednost razlike između mjerene ili numerički izračunane vrijednosti veličine ili funkcije i njezine stvarne vrijednosti

matematika

apsolutna vrijednost

udaljenost broja od nule

matematika

apsolutna vrijednost kompleksnoga broja

udaljenost broja od ishodišta u kompleksnoj ravnini

matematika

apsolutna vrijednost polja

funkcija koja svakomu elementu zadanoga polja pridružuje pozitivni realni broj i ima svojstva analogna onima uobičajene apsolutne vrijednosti polja racionalnih brojeva

matematika

area-funkcija

funkcija inverzna hiperbolnoj funkciji

matematika

argument funkcije

veličina kojoj su vrijednosti elementi domene funkcije, a za funkciju više varijabla vrijednosti su i svaka od neovisnih varijabla

matematika

argument kompleksnoga broja

kut u kompleksnoj ravnini određen pozitivnom realnom zrakom i spojnicom kompleksnoga broja različitoga od nule s nulom, pri vrtnji zrake oko nule suprotno od vrtnje kazaljke sata

matematika

Arhimedova spirala

krivulja koju opisuje točka koja se stalnom brzinom giba zrakom počevši od njezina vrha, dok se sama zraka stalnom brzinom rotira oko vrha

matematika

arhimedska apsolutna vrijednost

apsolutna vrijednost polja za koju nejednakost trokuta ima uobičajeno značenje $|a+b|\leq |a|+|b|$

matematika