struna tražilica

image shadow

zjenica

okrugao otvor u sredini šarenice kroz koji zrake svjetlosti ulaze u očnu jabučicu i čija se veličina mijenja ovisno o količini svjetla u prostoru

temeljne medicinske znanosti

zjenični refleks na svjetlost

refleks koji zbog obasjavanja očiju ili jednoga oka svjetlošću dovodi do sužavanja obiju zjenica što pomaže oku da se veoma brzo prilagodi promjenama osvjetljenja

temeljne medicinske znanosti

zjenični rub

unutarnji slobodni rub šarenice koji omeđuje zjenicu

temeljne medicinske znanosti

znoj

sekret žlijezda znojnica u koži koji je važan čimbenik u regulaciji tjelesne temperature

temeljne medicinske znanosti

znojenje

lučenje znoja na površinu kože

temeljne medicinske znanosti

zračna embolija

stanje koje nastaje zbog usisavanja zraka u krvotok što može dovesti do začepljenja krvnih žila

temeljne medicinske znanosti

zračna kost

kost koja sadržava šupljinu promjenjive veličine, u živome čovjeku ispunjenu zrakom

temeljne medicinske znanosti

zrakasti rub šarenice

vanjski rub kojim je šarenica povezana sa zrakastim tijelom

temeljne medicinske znanosti

zrakasto tijelo

središnji dio srednje očne ovojnice koji se sprijeda nastavlja u šarenicu, a straga pruža do nazubljene crte gdje prelazi u žilnicu

temeljne medicinske znanosti

zrnasta stanica

veoma mala stanica kore maloga mozga koja prima najveći broj informacija koje u mali mozak dospijevaju iz drugih dijelova živčanoga sustava, a sama podražuje Purkyněove stanice

temeljne medicinske znanosti