struna tražilica

image shadow

hiperhidracija

stanje koje najčešće nastaje zbog prekomjernoga unosa vode u organizam, a može dovesti do potencijalno smrtonosnoga poremećaja ravnoteže elektrolita i do edema mozga

temeljne medicinske znanosti

hiperinzulinizam

prekomjerno stvaranje inzulina

temeljne medicinske znanosti

hiperkalijemija

povišena koncentracija kalija u plazmi

temeljne medicinske znanosti

hiperkapnija

povišeni parcijalni tlak ugljikova dioksida u arterijskoj krvi

temeljne medicinske znanosti

hiperkolesterolemija

povećana koncentracija kolesterola u krvnoj plazmi

temeljne medicinske znanosti

hipernatrijemija

povišena koncentracija natrija u krvnoj plazmi

temeljne medicinske znanosti

hiperpireksija

tjelesna temperatura viša od 40 Celzijevih stupnjeva

temeljne medicinske znanosti

hiperpolarizacija

povećanje elektronegativnosti na unutarnjoj strani stanične membrane uslijed izlaska pozitivno nabijenih iona iz stanice ili ulaska negativno nabijenih iona u stanicu

temeljne medicinske znanosti

hipertrofija srca

zadebljanje stijenka srca koje uglavnom nastaje kao srčani kompenzacijski mehanizam za smanjenje povećane napetosti stijenke

temeljne medicinske znanosti

hipoadrenalizam

smanjena funkcija nadbubrežne žlijezde

temeljne medicinske znanosti