struna tražilica

image shadow

aldosteronizam

višak aldosterona u organizmu koji prouzročuje povećavanje obujma izvanstanične tekućine i poremećaj koncentracije elektrolita

temeljne medicinske znanosti

alfa-dekstrinaza

enzim probavnoga sustava koji se nalazi u apsorpcijskim stanicama crijevnih resica i katalizira razgradnju dekstrina na molekule glukoze

temeljne medicinske znanosti

alfa-glicerofosfat

proizvod metaboličke razgradnje glukoze koji se spaja s masnim kiselinama i stvara trigliceride

temeljne medicinske znanosti

alfa-motoneuron

motoneuron koji izravno inervira ekstrafuzalna mišićna vlakna

temeljne medicinske znanosti

alfa-moždani val

moždani val frekvencije osam do dvanaest Hz koji je odraz električne aktivnosti najizraženije u zatiljnome dijelu mozga

temeljne medicinske znanosti

alfa-receptor

adrenergični receptor koji posreduje u vazokonstrikciji, širenju šarenice, pilomotoričkoj kontrakciji i drugim fiziološkim promjenama

temeljne medicinske znanosti

alfa-stanica

stanica Langerhansovih otočića koja proizvodi i izlučuje glukagon

temeljne medicinske znanosti

alkalna fosfataza

enzim koji katalizira odvajanje fosfatne skupine od supstrata s najvećom učinkovitošću u lužnatoj sredini

temeljne medicinske znanosti

alkaloza

povećanje pH-vrijednosti arterijske krvi iznad 7,4

temeljne medicinske znanosti

alveolni makrofag

makrofag smješten u stijenci plućnih alveola koji fagocitira čestice i mikroorganizme koji zrakom uđu u organizam

temeljne medicinske znanosti