struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

tlak zasićenja

tlak kojim djeluje vodena para u zasićenome stanju

strojarstvo

tlak zatvaranja

tlak pri kojemu se ventil počinje zatvarati u određenim uvjetima

strojarstvo

toplinska dilatacija

promjena obujma čvrstih tijela, tekućina i plinova pri promjeni temperature uz nepromijenjeni tlak

strojarstvo

trajanje opterećenja

razdoblje između opterećivanja i rasterećivanja kompresora

strojarstvo

translacijsko gibanje

gibanje krutoga tijela pri kojemu zamišljena crta na tijelu ostaje usporedna s izvornim smjerom

strojarstvo

trosmjerni razvodni ventil

razvodni ventil s trima smjerovima strujenja

strojarstvo

trosmjerni ventil za regulaciju protoka

ventil za regulaciju protoka s kompenzacijom tlaka koji usmjerava višak protoka prema spremniku ili drugomu hidrauličkom krugu

strojarstvo

turbulentno strujenje

strujenje pri kojemu se nasumično gibaju čestice fluida

strojarstvo