struna tražilica

image shadow

optičko brojenje čestica

brojenje čestica optičkim načinom

strojarstvo

optok

uređeno gibanje fluida u potpunome krugu

strojarstvo

osigurač mjerača tlaka

uređaj postavljen u ulazu u mjerač tlaka ili u njegovoj blizini radi zaštite od prekoračenja promjene tlaka

strojarstvo

osjetljivost na onečišćenje

smanjenje radne učinkovitosti prouzročeno onečišćivačem

strojarstvo

osjetnik

uređaj koji registrira promjene fizičkih veličina u sustavu ili sastavnici i proizvodi izlazni signal

strojarstvo

osušeni zrak

zrak s vlažnošću nižom od najveće dopuštene za određenu primjenu

strojarstvo

otopljena voda

voda raspršena na molekulskoj razini u radnoj tekućini

strojarstvo

otopljeni zrak

zrak raspršen na molekulskoj razini u radnoj tekućini

strojarstvo

otpadni fluid

fluid koji se ispušta u okoliš pri čemu ga onečišćuje

strojarstvo

otplinjavanje

spontano oslobađanje hlapljivih sastojaka iz tvari u obliku para ili plinova u vakuumu

strojarstvo