struna tražilica

image shadow

uzajamni altruizam

altruizam koji se temelji na pruženim uslugama ili pomoći s očekivanjem uzvratnoga altruističkog ponašanja

etnologija i antropologija

uzorak

podskup populacije izdvojen radi njezina istraživanja

interdisciplinarne društvene znanosti

uzorkovanje zasićenjem

metoda uzorkovanja koja se sastoji od intervjuiranja niza osoba sve dok daljnji intervjui ne prestanu donositi nove informacije

interdisciplinarne humanističke znanosti

užitak

neizreciv osjećaj prekomjerne i neobuzdane bolne naslade

interdisciplinarne humanističke znanosti