struna tražilica

image shadow

terenske bilješke

zapisi opažanja situacija tijekom terenskoga istraživanja

etnologija i antropologija

terensko istraživanje

neposredno i sustavno istraživanje skupine ljudi koje obuhvaća sudjelovanje u njihovu svakodnevnome životu i promatranje njihova ponašanja

etnologija i antropologija

teritorijalnost

kulturni mehanizmi definiranja i obrane teritorija

etnologija i antropologija

terminološki etnocentrizam

etnocentrizam u analizi jezičnih ili kulturnih obilježja neke zajednice uporabom kulturno i jezično specifičnih izraza druge zajednice

etnologija i antropologija

tijek gena

razmjena gena među populacijama putem migracija

biologija

timarenje primata

međusobno trijebljenje nametnika i čišćenje dlake ili krzna u primata

etnologija i antropologija

tip srodstva

opis genealoškog odnosa u rodbinskome nazivlju

etnologija i antropologija

toplo društvo

društvo koje karakterizira društvena diferencijacija, promjena i povijesni način mišljenja

etnologija i antropologija

totalna društvena pojava

društvena činjenica koja integrira nepovezane aspekte svakodnevice: obiteljske, ekonomske, pravne, religijske, moralne i estetske te se kao totalitet očituje u individualnome iskustvu pojedinaca

etnologija i antropologija

totalna prestacija

prestacija shvaćena kao totalna društvena pojava koja povezuje društvo nekom vrstom društvenoga ugovora

etnologija i antropologija