struna tražilica

image shadow

rodna arheologija

istraživanje rodnih uloga u drevnim društvima na temelju arheoloških izvora

etnologija i antropologija

rodna hijerarhija

različito vrednovanje rodno obilježenih aktivnosti i svojstava s obzirom na razdiobu resursa, ugleda i moći

etnologija i antropologija

rodna uloga

društveno očekivano ponašanje i podjela rada s obzirom na rodnu pripadnost pojedinaca

etnologija i antropologija

rodni identitet

poimanje vlastite rodne pripadnosti

etnologija i antropologija

rodoskvrnuće

spolni odnos među bliskim rođacima

etnologija i antropologija

rodoslov

grafički prikaz obiteljskih odnosa s pomoću kojega se prati nasljeđivanje određenoga genskog svojstva

etnologija i antropologija

rodoslovlje

proučavanje obiteljskoga podrijetla i povijesti

etnologija i antropologija

ropstvo

institucionalizirano pravo jednih da raspolažu slobodom i životom drugih

etnologija i antropologija

ruralno-urbani kontinuum

raspon varijabilnosti kulturnih obilježja društvene zajednice između seljaštva i građanstva

etnologija i antropologija

rutinizacija karizme

proces kojim karizmatični vođa postaje dijelom društvenoga poretka

etnologija i antropologija