struna tražilica

image shadow

podrijetlo

kulturna pravila kojima se pripadnost rodbinskoj skupini određuje u odnosu na stvarnoga ili zamišljenoga pretka

etnologija i antropologija

područje razmjene

ograničeno područje u kojemu se razmjenjuje određena kategorija predmeta, dobara ili usluga

etnologija i antropologija

podvodno vaganje

metoda procjene tjelesnoga obujma mjerenjem razlike težine osobe izvan vode i pod vodom

etnologija i antropologija

podvrsta

skupina fenotipski sličnih populacija jedne vrste koja se taksonomski razlikuje od drugih populacija te vrste

etnologija i antropologija

poglavarstvo

regionalna politička jedinica najmanje dvaju lokalnih skupina s poglavarom na čelu rangirane hijerarhije

etnologija i antropologija

pogrebni obred

obred kojim zajednica obilježava smrt pojedinca

etnologija i antropologija

pojačivač osjetljivosti

tvar koja pojačava osjetljivost organizma na djelovanje tvari kojoj je izložen

etnologija i antropologija

poliandrija

brak žene s dva muškarca ili više njih

etnologija i antropologija

poligamija

brak u kojemu jedna osoba ima više bračnih partnera

etnologija i antropologija

poligenizam

teorija o odvojenome podrijetlu različitih ljudskih populacija

etnologija i antropologija