struna tražilica

image shadow

metafiza

dio duge kosti između epifize i dijafize

temeljne medicinske znanosti

metafora

stilska figura kojom se značenje jednoga pojma zamjenjuje značenjem drugoga na temelju međusobne analogije

etnologija i antropologija

metajezik

skup stručnih naziva i pojmova koji se upotrebljavaju za razmatranje jezičnih obilježja

interdisciplinarne humanističke znanosti

metakomunikacija

razmatranje samoga procesa komunikacije

etnologija i antropologija

metanaracija

sveobuhvatna interpretacijska shema koja oblikuje i ograničuje interpretacijske strategije pojedinaca i institucija

etnologija i antropologija

metapopulacija

skupina populacija povezanih migracijama

etnologija i antropologija

metapragmatika

metajezične aktivnosti koje se odnose na primjerenu uporabu koda i na refleksivno upravljanje diskursom

etnologija i antropologija

metoda najbližega susjeda

statistička metoda koja ocrtava sličnosti ili različitosti pojedinaca ili populacija

etnologija i antropologija

metoda snježne grude

metoda uzorkovanja koja se temelji na ciljanome odabiru uskoga kruga ljudi koji zatim šire uzorak, upućujući istraživača na druge osobe koje bi mogao ispitati

interdisciplinarne društvene znanosti

metodologija

skup metoda i postupaka koji se upotrebljavaju za prikupljanje podataka u istraživanju

interdisciplinarne društvene znanosti