struna tražilica

image shadow

kolonija

zemlja ili zemljopisno područje politički podvrgnuto drugoj zemlji

etnologija i antropologija

kolonijalizam

ideologija i praksa političke, gospodarske i kulturne dominacije strane vlasti na nekome teritoriju

etnologija i antropologija

kolonijalna ambivalencija

istodobna privlačnost i odbojnost koja obilježuje odnos kolonizatora i koloniziranih

etnologija i antropologija

kolonijalna žudnja

ambivalentan odnos kolonizatora prema koloniziranima obilježen seksualnim konotacijama

interdisciplinarne humanističke znanosti

kombinirani indeksni sustav DNK-a

standardni set lokusa za izradbu profila DNK-a

etnologija i antropologija

komenzalnost

skupno hranjenje i uživanje u hrani

etnologija i antropologija

komodifikacija

proces pretvaranja predmeta, umijeća, dobara i usluga u robu na tržištu

etnologija i antropologija

kompleksna struktura

rodbinski sustav koji se zasniva na pravilima koja zabranjuju brak među određenim rodbinskim kategorijama

etnologija i antropologija

komplementarni dualizam

dualizam utemeljen na društveno ili simbolički komplementarnim kategorijama

etnologija i antropologija

komponencijalna analiza

formalna analiza koja se temelji na proučavanju sastavnica kulturnih pojava

etnologija i antropologija