struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

govorni stil

jezični izbori govornika ili pisaca u određenome kontekstu

etnologija i antropologija

gradualizam

stajalište prema kojemu se evolucijske promjene zbivaju postupno i jednolično akumulacijom malih nasljeđenih varijacija tijekom duljega razdoblja

etnologija i antropologija

gramatologija

dekonstrukcija logocentrizma zapadnjačke filozofije utemeljenoga na prevlasti govora nad pismom

filozofija

granični pojas zemljoradnje

područje međudjelovanja lovno-skupljačkih i zemljoradničkih zajednica s različitim oblicima dodira i razmjene

etnologija i antropologija

gravitirajuće područje nalazišta

šire gospodarsko zaleđe arheološkoga nalazišta

etnologija i antropologija

grupni brak

bračna zajednica najmanje triju osoba koje uzajamno dijele sva prava i odgovornosti

etnologija i antropologija

gubitak jezika

postupno smanjenje uporabe jezičnoga idioma pojedinca ili zajednice

etnologija i antropologija

gubitak topline

gubitak tjelesne energije u obliku topline

etnologija i antropologija

gusti opis

složen, istančan i iscrpan etnografski opis pojave u kojemu se spajaju tumačenja kazivača i etnografa u analizi širega kulturnog konteksta

etnologija i antropologija

gustoća populacije

broj jedinka neke populacije podijeljen s ukupnom veličinom površine koju naseljavaju

etnologija i antropologija