struna tražilica

image shadow

dispozitiv

ukupnost materijalnih, praktičnih, društvenih, kognitivnih ili normativnih uvjeta u kojima se neki diskurs razvija

etnologija i antropologija

divergencija sljedova DNK-a

broj evolucijskih promjena koje dovode do razlikovanja najmanje dvaju homolognih sljedova DNK-a

etnologija i antropologija

divljaštvo

najniži od triju stupnjeva razvoja ljudskoga društva u teoriji evolucionizma

etnologija i antropologija

djelovanje subjekta

smisleno ponašanje subjekta koje proizvodi učinke u društvenoj strukturi i/ili prirodnome okolišu

etnologija i antropologija

dnevnik prehrane

sustavno bilježenje unosa hrane u određenome razdoblju

etnologija i antropologija

dobni razred

udruženje pojedinaca približno iste dobi u društvenome sustavu utemeljenom na dobi

etnologija i antropologija

dobni stupanj

društveni položaj koji zauzima određena dobna skupina u hijerarhijskome sustavu utemeljenome na dobi

etnologija i antropologija

dodirno područje

društveni prostor u kojemu se susreću skupine različitih kulturnih obilježja

etnologija i antropologija

dogovoreni brak

brak koji dogovaraju osobe koje imaju određen autoritet u zajednici

etnologija i antropologija

dojenačka dob

razdoblje čovjekova životnog ciklusa od rođenja do prestanka sisanja

etnologija i antropologija