struna tražilica

image shadow

autohtona biljka

biljna vrsta koja živi u području u kojem je i nastala

poljoprivreda (agronomija)

autotrofija

svojstvo organizma da fotosintetski ili kemosintetski sam stvara organske spojeve iz anorganskih tvari

poljoprivreda (agronomija)