struna tražilica

image shadow

autohtona biljka

biljna vrsta koja živi u području u kojem je i nastala

poljoprivreda (agronomija)

autotrofija

svojstvo organizma da fotosintetski ili kemosintetski sam stvara organske spojeve iz anorganskih tvari

poljoprivreda (agronomija)

bakterijska pjegavost kupusnjača

bakterijska bolest kupusnjača koja na listovima prouzročuje smeđe pjege, a jače zaraženi listovi žute i propadaju

poljoprivreda (agronomija)

bakterijska pjegavost lista krizanteme

bakterijska bolest krizanteme koja se isprva pojavljuje na nižim i starijim listovima prouzročujući okrugle ili eliptične nekrotične pjege koje se povećavaju i spajaju u velike nepravilne nekrotične zone

poljoprivreda (agronomija)

bakterijska pjegavost lista paprike

bakterijska bolest paprike koja na donjoj strani listova prouzročuje tamnozelene pjege, a listovi žute i otpadaju

poljoprivreda (agronomija)

bakterijska pjegavost pečurke

bakterijska bolest pečurke koja na klobuku i stapci prouzročuje vlažne nepravilne pjege koje se povećavaju i prouzročuju truljenje

poljoprivreda (agronomija)

bakterijska pjegavost rajčice

bakterijska bolest rajčice koja zahvaća sve nadzemne dijelove biljke prouzročujući otpadanje listova i promjene na plodovima

poljoprivreda (agronomija)

bakterijska prištićavost soje

bolest soje koja na listovima prouzročuje žutozelene pjege sa smeđim obrubom koji se ističe na gornjoj strani lista, a na donjoj strani lista središnji se dio pjege polako izdiže i pretvara u prištić, pa kod jačih zaraza dolazi do otpadanja listova

poljoprivreda (agronomija)

bakterijska prstenasta pjegavost graha

bakterijska bolest graha koja na mladim listovima prouzročuje vlažne višekutne pjege

poljoprivreda (agronomija)

bakterijska prugavost lista pšenice

bakterijska bolest pšenice koja na površini listova prouzročuje uske vodenaste crtice i pruge

poljoprivreda (agronomija)