struna tražilica

image shadow

završna ploča

krajnji niz limova opločenja pokrova dvodna uz bok ili uzvoj broda postavljen vodoravno ili koso

brodogradnja

završna sponja

poprečni nosač palube na kraju otvora grotlašca

brodogradnja

završni voj

voj boka uz palubu čvrstoće

brodogradnja

završno izvješće

izvješće koje plovni objekt predaje službi VTS pri isplovljavanju iz područja njezine nadležnosti

tehnologija prometa i transport

zbirna teretnica

teretnica koja se izdaje krcatelju radi uštede troškova, a vrijedi za ukrcanu robu različitih vlasnika tereta i treba je isporučiti većemu broju primatelja

pravo

zbrojeni položaj

geografski položaj broda koji se određuje s pomoću kursa i prijeđenoga puta

geodezija

zdravstveni dnevnik

brodska knjiga u koju su upisani podatci o oboljelima i ozlijeđenima, nabavi lijekova, sanitetskoga materijala, liječenju i svim događajima vezanima uz zdravstvenu zaštitu na brodu

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

zgib

crta presjeka dviju ploha brodskoga obrisa

brodogradnja

zimsko nadvođe

najmanje nadvođe za zimsko razdoblje

brodogradnja

zimsko nadvođe za sjeverni Atlantik

najmanje nadvođe za područje sjevernoga Atlantika u zimskome razdoblju

brodogradnja