struna tražilica

image shadow

sila zadržavanja sidra

sila ovisna o obilježjima sidra i obilježjima morskoga dna kojom se sidro opire izvlačenju

tehnologija prometa i transport

sila zakretanja

sila koja zakreće brod

tehnologija prometa i transport

sinoptička analiza

analiza vremenskih karata na kojima su ucrtani istodobno mjereni podatci sinoptičkih motrenja na širemu području

geofizika

sinoptičko izvješće

kodirano izvješće o vremenskim prilikama sastavljeno prema brodskome meteorološkom ključu

geofizika

sinoptičko motrenje

prizemno motrenje namijenjeno vremenskoj analizi i prognozi

geofizika

sinoptičko stanje

stanje atmosfere u odnosu na razdiobu različitih atmosferskih elemenata i određenih vremenskih parametara na vremenskoj karti

geofizika

sintetičko uže

uže izrađeno od sintetičkih vlakana

tehnologija prometa i transport

sivi led

led na vodi debljine od deset do petnaest centimetara

siz

namjestive stube za prijelaz osoba s obale na brod i obratno

brodogradnja

sjever gore

orijentacija radarske slike pri kojoj je ona usmjerena prema sjeveru

geodezija