struna tražilica

image shadow

regata

natjecanje jedriličara ili veslača

tehnologija prometa i transport

regatna oznaka

plutača koju je jedrilica dužna obići tijekom regate

tehnologija prometa i transport

reklamacija

prigovor i odštetni zahtjev zbog oštećenja, manjka, gubitka i zakašnjenja pri predaji tereta koje primatelj podnosi brodaru

tehnologija prometa i transport

relativni vjetar

vektor vjetra u odnosu na objekt koji se giba

geofizika

rezervno sidro

sidro stalno smješteno na brodu za slučaj da se izgubi jedno od sidara

brodogradnja

ribarski brod

brod s mehaničkim porivom opremljen za ulov ribe i drugih živih bića iz mora ili na morskome dnu

brodogradnja

riječno pristanište

lučka obala na rijeci ili jezeru za prihvat brodova s operativnom površinom te s prekrcajnom opremom ili bez nje

tehnologija prometa i transport

rizik

kombinacija vjerojatnosti ili učestalosti pojave i težine štetne posljedice opasnoga događaja

tehnologija prometa i transport

ro-ro brod

brod opremljen dodatnim palubama za vozila koja se krcaju na vlastitim kotačima preko rampa na boku, krmi ili pramcu

brodogradnja

rog kormila

skrok kormila u obliku roga

brodogradnja