struna tražilica

image shadow

omča

prsten koji na užadi daje odgovarajući zavoj vlaknima ili žicama i sprečava njihovo trošenje i pucanje

tehnologija prometa i transport

omega škopac

škopac trbušasta oblika za vez na plutaču

brodogradnja

opasnost

događaj koji može štetno utjecati na okoliš, život i zdravlje ljudi te izazvati oštećenje ili uništenje imovine

sigurnosne i obrambene znanosti

opća polica

polica kojom se sklapa opći ugovor o osiguranju

pravo

opći uvjeti poslovanja

uvjeti prijevoza otisnuti na poleđini teretnice

pravo

oplata boka

nepropusno opločenje bokova broda od gornjega ruba uzvoja do gornjega ruba završnoga voja

brodogradnja

oplata dna

nepropusno opločenje dna do gornjih rubova uzvoja

brodogradnja

opločenje

limovi međusobno spojeni u plohu

brodogradnja

oprema jedrilice

jarboli, oputa i dodatna oprema za upravljanje jedrima

brodogradnja

opseg prava na naknadu

opseg odgovornosti osiguratelja po polici osiguranja broda i vozarine

pravo