struna tražilica

image shadow

jedrenje uz vjetar

smjer jedrenja uz vjetar koji pod blagim kutom puše u pramac broda

tehnologija prometa i transport

jedrilica

plovni objekt kojemu je glavno porivno sredstvo jedro

tehnologija prometa i transport

jedrilica slobodna po krmi

položaj jedrilice u natjecanju pri kojemu su njezin trup i oprema u normalnome položaju iza crte povučene poprečno od krajnje točke trupa ili opreme druge jedrilice u normalnome položaju

tehnologija prometa i transport

jedrilica slobodna po pramcu

položaj jedrilice u natjecanju pri kojemu su njezin trup i oprema u normalnome položaju ispred crte povučene poprečno od krajnje točke trupa ili opreme druge jedrilice u normalnome položaju

tehnologija prometa i transport

jedriličar

osoba koja upravlja jedrilicom ili sudjeluje u jedrenju te ima jedno od zvanja u jedriličarstvu

tehnologija prometa i transport

jedriličarska regata

natjecanje jedrilicama prema regatnim pravilima

tehnologija prometa i transport

jedriličarsko društvo

udruga jedriličara koja organizira sportska jedriličarska natjecanja, škole jedrenja i jedriličarske regate

tehnologija prometa i transport

jedrilje

sva jedra na plovnome objektu

tehnologija prometa i transport

jedro

platno razapeto na jarbolu koje za pokretanje plovila upotrebljava snagu vjetra

tehnologija prometa i transport

jol

jedrilica s dvama jarbolima od kojih je krmeni jarbol izrazito kratak i s glavnim jedrom koje može biti bermudsko jedro ili trokutasto jedro vezano uz sošnjak

brodogradnja