struna tražilica

image shadow

izrez

otvor za prolaz zavara, tekućine i plinova kroz strukturni element

brodogradnja

izručnica

isprava kojom agent posrednik potvrđuje da je primatelj ispunio sve obveze iz teretnice

tehnologija prometa i transport

izuzete opasnosti

opasnosti za čije posljedice stranke iz ugovora o prijevozu ne odgovaraju uz uvjet da se njihovo nastajanje nije moglo izbjeći razumnom pozornošću i zalaganjem

pravo

izvanredni događaj

događaj na brodu koji nisu planirali zapovjednik ni posada i može rezultirati opasnošću za ljudske živote, imovinu ili okoliš

tehnologija prometa i transport

izvanredni pregled broda

obvezatni pregled kojemu podliježe postojeći brod nakon što pretrpi nesreću ili se utvrde nedostatci koji mogu utjecati na sposobnost broda za plovidbu

tehnologija prometa i transport

izvanugovorna odgovornost brodovlasnika i brodara

odgovornost za štetu iz izvanugovornoga odnosa koju brod prouzroči osobama i stvarima izvan broda te okolišu

pravo

izvedeni potpuni gubitak broda

potpuni gubitak pri kojemu je brod toliko uništen da njegov popravak nije isplativ

sigurnosne i obrambene znanosti

izvješće o položaju

izvješće koje zapovjednik broda predaje službi VTS kako bi je obavijestio o položaju broda unutar područja njezine nadležnosti

tehnologija prometa i transport

izvješće o skretanju

izvješće koje plovni objekt predaje službi VTS kada namjerava promijeniti plovidbeni pravac unutar područja njezine nadležnosti

tehnologija prometa i transport

izvješće o šteti

izvješće koje sastavlja stručnjak utvrđujući i opisujući uzrok, vrstu i opseg oštećenja na brodu ili teretu

pravo