struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

pogonski plin

plin koji pogoni ventilator, ali se ne doprema bolesniku

terminološke norme

pogreška

stanje elementa koje je obilježeno nemogućnošću izvođenja zahtijevane funkcije, isključujući tu nemogućnost tijekom preventivnog održavanja ili ostalih planiranih mjera, ili uslijed pomanjkanja vanjskih sredstava

terminološke norme

pogreška osjetnika

stanje u kojemu je došlo do pogreške osjetnika ili odvajanja osjetnika s bolesnika ili pulsnog oksimetra, ali nije ograničeno isključivo na te slučajeve

terminološke norme

pojačalo slike

elektronski uređaj kojim se na fluorescentnome zaslonu može postići slika svjetlija od one dobivene rendgenskim zrakama bez pomoćnih sredstava

terminološke norme

pojačavajuće folije

materijal koji dio energije zračenja pretvara u svjetlo ili elektrone te koji u doticaju s fotoosjetljivim medijem tijekom ekspozicije poboljšava kvalitetu radiograma ili smanjuje traženo vrijeme ekspozicije

terminološke norme

pojačnik

eksplozivno sredstvo-davatelj ili donor koje se koristi za pojačanje energije dostavljene punjenju primatelju

terminološke norme

pokazivač rada

naprava koja pokazuje stanje, način i uvjete rada

terminološke norme

pokazivač vakuuma

naprava koja pokazuje razinu vakuuma

terminološke norme

pokazno upućivanje na norme

upućivanje na norme prema kojemu je ispunjavanje zahtjeva norme (norma) na koju (koje) se upućuje jedan od načina da se ispune odgovarajući zahtjevi tehničkog propisa

terminološke norme

pokrajinska norma

norma dostupna javnosti prihvaćena na razini teritorijalne jedinice zemlje

terminološke norme