struna tražilica

image shadow

mjerno područje

skup vrijednosti mjerenih veličina za koje se pogreška kojeg mjerila mora nalaziti unutar navedenih granica

terminološke norme

mjesto održavanja

mjesto u organizaciji, gdje se na nekom elementu izvršavaju određene razine održavanja

terminološke norme

mjesto uzimanja uzorka

mjesto na kojemu se smjesa plinova usmjerava prema udaljenome osjetniku radi mjerenja

terminološke norme

mljeveni ostaci

otpad koji nastaje kod mljevenja, nakon uklanjanja komponenata za oporabu

terminološke norme

mljevenje

mehanička obradba radi smanjivanja veličine komada trganjem, rezanjem ili drugim načinima

terminološke norme

model

jedinstvena proizvođačka oznaka ili naziv koji određuje proizvod koji ima navedenu razinu svojstva, navedeno najmanje područje zaštite i time očekivano prekrivanje tijela, i posebnu građu zajedničku za sve primjere modela

terminološke norme

modularni umetak

dodatni dio koji se može dodati prsluku otpornu na metak (nož, ili iglu i koplje) da se poveća razina zaštite ili broj opasnosti od kojih daje zaštitu u pojedinim područjima

terminološke norme

mogućnost pružanja podrške u održavanju

sposobnost organizacije za održavanje da na potrebnom mjestu ima odgovarajuću podršku održavanju kako bi mogla provesti zahtijevanu aktivnost održavanja u danom trenutku ili tijekom zadanoga vremenskog razdoblja

terminološke norme

mokro odijelo

odjevni predmet koji omogućuje nadzor nad ulaskom i izlaskom vode dok se korisnik nalazi pod vodom

terminološke norme

monoizgaranje

izgaranje samo jedne vrste goriva

terminološke norme