struna tražilica

image shadow

Ured za publikacije Europske unije

tijelo za objavljivanje publikacija EU-a u tiskanome ili u elektroničkome obliku

pravo

Ured za upravljanje i isplatu pojedinačnih davanja

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije nadležna za upravljanje i isplatu pojedinačnih davanja zaposlenicima Europske komisije i nekih drugih institucija i tijela Europske unije

pravo

Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (zaštitni znakovi i dizajni)

tijelo EU-a koje je od osnivanja do 2003. bilo zaduženo za registriranje zaštitnih znakova u EU-u, a otada i za registriranje modela i dizajna

pravo

uredba

sekundarni izvor prava EU-a opće primjene u cijelosti obvezujući i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama

pravo

uređeno tržište

multilateralni sustav u kojemu je spojena ponuda i potražnja financijskih instrumenata, koji ima odobrenje nadležne agencije te djeluje sukladno unaprijed određenim jednoznačnim pravilima, a vodi ga i/ili njime upravlja tržišni operater

pravo

usklađeni indeks potrošačkih cijena

mjera razvoja potrošačkih cijena koju sastavlja Eurostat i koja je usklađena za sve države članice

pravo

usklađeni učinci

učinci horizontalne koncentracije koji mogu znatno onemogućiti učinkovito tržišno natjecanje mijenjajući prirodu tržišnoga natjecanja na takav način da je znatno vjerojatnije da će se nakon provedbe koncentracije poduzetnici, koji prije nisu usklađivali svoje djelovanje, međusobno usklađivati i povećavati cijene ili na drugi način štetiti učinkovitomu tržišnom natjecanju

pravo

usklađeno djelovanje

usklađivanje poduzetnika koji, premda nisu sklopili sporazum, praktičnom suradnjom svjesno zamjenjuju rizik tržišnoga natjecanja

pravo

usklađivanje prava

usklađivanje pravnih propisa država članica sa standardom utvrđenim na razini Europske unije uklanjanjem razlika u postojećim nacionalnim propisima i propisivanjem novih rješenja koja ne postoje u nacionalnome pravu

pravo

usluga od općega gospodarskog interesa

ekonomska aktivnost koju javne vlasti smatraju osobito važnom za građane, a koja se ne bi pružala bez intervencije javne vlasti

pravo