struna tražilica

image shadow

konvergencijski kriteriji

četiri kriterija koja svaka država članica mora ispuniti za uvođenje eura, a to su stabilnost cijena, uspješno izvršenje državnoga proračuna bez prekomjernoga deficita, stabilni devizni tečaj te niske i stabilne dugoročne kamatne stope

pravo

koordinacija sustava socijalnoga osiguranja

primjena zajedničkih pravila na razini EU-a koja ne zamjenjuju nacionalne sustave, nego uređuju zaštitu prava na socijalno osiguranje u slučaju selidbe iz jedne države članice u drugu

pravo

korisni učinak direktive

obveza država članica koju je razvio Sud Europske unije da prilikom preuzimanja direktiva u nacionalno pravo odaberu oblik i metodu kojima će se postići praktična učinkovitost direktive u skladu s njezinim ciljevima i provedbene propise koji po hijerarhiji propisa odgovaraju onima koji su do tada uređivali odnosnu materiju

pravo

korisnik državne potpore

pravna ili fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a koristi se nekim od oblika državne potpore

pravo

korisnik platnih usluga

fizička ili pravna osoba koja se koristi platnom uslugom u svojstvu platitelja i/ili primatelja plaćanja

pravo

krediti rezidentima europodručja

mjere financiranja koje monetarne financijske institucije rezidenti europodručja pružaju nemonetarnim financijskim institucijama rezidentima europodručja, uključujući opću državu i privatni sektor, a koje se sastoje od zajmova rezidentima i holdinga vrijednosnih papira koje izdaju rezidenti europodručja

pravo

kreditna institucija

društvo čija je djelatnost primanje depozita ili ostalih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje kredita za svoj vlastiti račun, a uključuje i institucije za elektronički novac

pravo

kreditni posrednik

fizička ili pravna osoba koja ne djeluje kao vjerovnik i koja u okviru svoje profesionalne ili poslovne djelatnosti koju obavlja za određenu protuvrijednost, a koja se može sastojati u novčanoj činidbi ili drugoj ugovorenoj gospodarskoj koristi, potrošačima predstavlja ili nudi ugovore o kreditu, pomaže oko drugih pripremnih radnja za sklapanje ugovora o kreditu ili u ime vjerovnika sklapa ugovore o kreditu s potrošačima

pravo

kreditni transfer SEPA

instrument kojim banke i druge platne institucije koje sudjeluju u jedinstvenome prostoru plaćanja u eurima mogu unutar toga prostora i po standardiziranim pravilima i postupcima izvršiti jednostruku ili višestruku međubankovnu transakciju koju platitelj inicira za kreditiranje primateljeva računa

pravo

kriterij disproporcionalnosti

kriterij koji se primjenjuje u razmatranju je li kod postojanja materijalnoga nedostatka robe određeno pravno sredstvo dostupno, ponajprije popravak ili zamjena robe

pravo