struna tražilica

image shadow

izravni učinak direktiva

značajka direktiva razvijena u praksi Suda Europske unije prema kojoj direktiva pod određenim uvjetima iznimno ima izravan učinak u nacionalnome pravu i omogućuje pojedincu da se poziva na direktivu pred nacionalnim sudovima država članica

pravo

izravno izvršenje općega proračuna

izvršenje općega proračuna EU-a izravnim upravljanjem kada Komisija izvršava proračun u vlastitim odjelima ili izvršnim agencijama

pravo

izravno terećenje SEPA

instrument koji omogućuje izravno terećenje u eurima po standardiziranim uvjetima i postupcima u okviru međubankovnoga platnog sustava za jedinstveni prostor plaćanja u eurima

pravo

izričita koluzija

nedopušteni izričiti međusobni sporazum poduzetnika o konkurentskome ponašanju koji ograničuje tržišno natjecanje

pravo

izričita nadležnost

nadležnost koja je Europskoj uniji izričito dodijeljena Osnivačkim ugovorima

pravo

izuzeće

izuzimanje od zabrane sporazuma koji ograničuje tržišno natjecanja zbog toga što ispunjava propisane uvjete

pravo

izvanugovorna odgovornost Unije

odgovornost prema kojoj je Unija, sukladno općim načelima koja su zajednička pravima država članica, dužna nadoknaditi svaku štetu koju njezine institucije ili službenici prouzroče obavljanjem svojih dužnosti

pravo

izvješće o izvršenju proračuna

izvješće u kojemu Komisija jednom mjesečno obavještava Europski parlament, Vijeće i Revizorski sud o ukupnim uknjiženim prihodima i rashodima općega proračuna EU-a agregiranim najmanje na razini odjeljka, a tri puta godišnje na razini odjeljka, članka i stavka, a koje računovođa Komisije sastavlja na temelju podataka iz institucija i određenih tijela financiranih iz općega proračuna EU-a

pravo

izvješće o proračunskome i financijskome upravljanju

izvješće kojim sve institucije i određena tijela financirana iz općega proračuna EU-a moraju dokazati da je proračun izvršen u skladu s načelima dobroga financijskog upravljanja te da udovoljavaju svim zahtjevima zakonitosti i regularnosti, a koje je Komisija sukladno članku 128. Financijske uredbe dužna predati Europskomu parlamentu, Vijeću i Revizorskomu sudu do 31. ožujka iduće godine

pravo

izvozna dozvola

dokument koji daje pravo i predstavlja obvezu izvoza određenoga proizvoda na carinsko područje neke države, a zabranjen je odredbama o slobodi kretanja robe u EU-u

pravo